PAM Global Pik Döküm Atık Su Boru Sistemleri

PAM Global Pik Döküm Atık Su Boru Sistemleri

PAM kataloğu için tıklayınız.

Yangın İletimine Karşı PAM Global Pik Boru

Binalardaki atık su boru hatları aracılığı ile diğer katlara yangın iletiminde PİK DÖKÜM ve PLASTİK BORULAR`ın rolü hakkında Almanya`da yapılan yeni test sonuçları

Binalardaki Atık Su Boru Hatları Aracılığıyla Diğer Katlara Yangın İletiminde PİK DÖKÜM ve PLASTİK BORULAR Almanya Pik Döküm Drenaj Tekniği Bilgilendirme Merkezi (IZEG) tarafından 2004 yılının Mart ayında Almanya`nın Erwıtte şehrindeki yönlendirici yangın testi sonucunda aşağıdaki veriler doğrultusunda şu sonuçlara varılmıştır:

Plastik atık su borularında tavan geçişleri için R-90 onaylı alev tutucuları ABP/ABZ`ye (Genel inşaat Kontrol Sertifikası ve Ruhsatı) uygun olarak monte edildi. Pik döküm atık su boruları için Rockwool firmasının R-90 onaylı yangın güvenliği çözümleri kullanıldı.

Bu şekilde hem plastik hem de pik döküm borular test edildi.

Sonuçta pik döküm atık su borularının optimum güvenliği sağladığı ve üst yada alt katlara doğru bir yangın iletimine imkan vermediği ortaya çıkmıştır. Plastik borularda ise, alt kata doğru yangın iletiminin engellenmesinde yetersizlikler gözlenmiştir.

34 dakika sonunda test aşırı duman oluşumu nedeni ile yarıda kesilmek zorunda kalmıştır ki, buda plastik boruların çıkardığı istenmeyen gaz ve duman yüzündendir.

Pik döküm atık su boruları ve fittingsleri tüm zorlamalara dayanmış her türlü yangını iletmemiştir. Ancak plastik atık su borularının alev tutucularının olmasına rağmen alt kata doğru yangın iletimi önlenememiştir. Yangın odasında yanan plastik malzeme kapanmamış alev tutucular içersinden aşağıya doğru damlamalar yapmış ve alt kattaki gözetleme odasının tavanındaki dirsekte yeni yangın fırınları oluşturmuştur.

Son söz olarak Yeni Avrupa Birliği yangın Yönetmeliğinde belirtilen A-1 sınıfı yanmaz S sınıfı Duman ve gaz çıkartmaz D sınıfı damlatma yapmaz Pik döküm atık su boruları ile basit ve etkili bir yangın güvenliği sağlayabiliriz. (TS EN 877)Türk Standartları Enstitüsü`nün de onayladığı gibi Standartlara uygun Pik borular tutuşmaz ve yanmaz mamullerdir. Yangına maruz kaldıklarında fonksiyonel özelliklerini,bütünlüklerini birkaç saat muhafaza ederler.Örneğin cidarları alev ve gaz geçirmez. Çatlama, çarpılma ve önemli bir deformasyon oluşmaz. Dökme demir boru sistemleri ek yeri tasarım özellikleri kadar cidarlarının birim alana düşen yüksek kütlelerine bağlı olarak, bina içlerinde su boşaltılırken ÖNEMLİ ORANDA SES AZALTMA FAYDASI SAĞLAR. Bir kural olarak ilave koruma gerekli değildir. (TS EN 877/Ocak 2003)